kr 215,94
kr 179,83
kr 20,94
kr 215,94
kr 353,16
kr 35,39